Previous Executive Committee

Founder Executive Committee ( 2049 – 2051 B.S)

Mr  Ram Bahadur Shrestha Founder President

Mr Dambar Bahadur K.C — Secretary

Mr  Biru Bamjan  — Treasurer

Member

Mr.Keshav Bahadur Thapa

Mrs. Indira Baral

Mr.Surya Bahadur Thapa

Advisor Jhalak Thapa

Executive Committee ( 2051 – 2053 B.S)

Mr  – Keshav Bahadur Thapa  President

Mr Dambar Bahadur K.C — Secretary

Mr Biru Bamjan  — Treasurer

Member

Mr.Nar Jang Gurung 

Mrs. Madhav Sharma

Mr.Dhan Prasad Gurung

Mr.Bhisma Jang Shai

Executive Committee ( 2053 – 2055 B.S)

Mr  – Dambar Bahadur K.C President

Mr. Narjang Gurung Vice President

Mr –Tika Ram Sapkota  Secretary

Mr Biru Bamjan  — Treasurer

Member

Mr.Raj Kumar Thapa

Mrs. Tika Prasad Sapkota

Mr.Pasang Gyalgan Sherpa

Mr.Ramesh Dhakal

Executive Committee ( 2055 – 2057 B.S)

Mr  – Dambar Bahadur K.C President

Mr.  Biru Bamjan  Vice President

Mr –Tika Ram Sapkota  Secretary

Mr.-Ramesh Dhakal Joint Secretary

Mr –Mahendra Adhikari  Treasurer

Member

Mr.Damodar Dahal

Mrs. Tika Prasad Sapkota

Mr.Ram Prasad Bhandari

Mrs. Indira Baral

Mr. Shyam thapa

Executive Committee ( 2057 – 2059 B.S)

Mr  – Biru Bamjan  President

Mr.  Raj kumar Thapa Vice President

Mr –Tika Ram Sapkota  Secretary

Mr.-Ramesh Dhakal Joint Secretary

Mr –Basudev Parajuli   Treasurer

Member

Mr.Kangendra Shrestha

Mr Pasang Gyalgan Sherpa

Mr. Damodar Dahal

Mrs. Indira Baral

Mr. Lucky chhetri

Executive Committee ( 2059 – 2061 B.S)

Mr  – Tika Ram Sapkota  President

Mr.  Indira Baral Vice President

Mr – Basudev Parajuli   Secretary

Mr.- Damodar Dahal Joint Secretary

Mr –Ashok Bhandari Treasurer

Member

Mr.Kangendra Shrestha

Mr Pasang Gyalgan Sherpa

Mr. Pursotum Pahari

Mr. Lucky chhetri

Mr .Arjun Thapa

Executive Committee ( 2061 – 2063 B.S)

Mr  – Basu Dev Praajuli   President

Mr.  Sanjiv Thapa  Vice President

Mr – Arjun Kumar Dahal   Secretary

Mr.- Bhoj Kumar Shrestha Joint Secretary

Mr – Kangendra Shrestha Treasurer

Member

Mr.Hira Bahadur K.C.

Mr Pasang Gyalgan Sherpa

Mr. Pursotum Pahari

Mr. Lucky chhetri

Mr.Som Bahadur Thapa

Mr.Naresh Bahadur Bhattrari

Mr.Dipak Raj Adhikari

Mr. Buddhi Bahadur Nepali

Mr.Basnta Raj Dawadi

Executive Committee ( 2063 – 2065 B.S)

Mr  – Sanjiv Thapa  President

Mr. Lucky chhetri  Vice President

Mr – Basnta Raj Dawadi  Secretary

Mr.- Hira Bahadur K.C. Joint Secretary

Mr – Som Bahadur Thapa Treasurer

Member

Mr.Naresh Bahadur Bhattrari

Mr.Dipak Raj Adhikari

Mr. Bobar Jang Gurung

Mr.Devdas Shrestha

Mr. Dhamendra Kumar Bataju

Mr.Narayan Prasad Sapkota

Mr. Bishow RAy Pokherel

Mr.Sukra Bahadur Lama

Executive Committee ( 2065 – 2067 B.S)

Mr  – Basnta Raj Dawadi  President

Mr. Som Bahadur Thapa  First Vice President

Mr.- Hira Bahadur K.C Second Vice President

Mr. Purosutom Pahari  –Secretary

Mr. Devdas Shrestha Joint Secretary

Mr – Narayan Prasad Sapkota Treasurer

Member

Mr.Naresh Bahadur Bhattrari

Mr. Dhamendra Kumar Bataju

Mr.Dharmaraj Thapa

Mr. Bobar Jang Gurung

Mr Pasang Gyalgan Sherpa

Mr. Bishow Raj Pokherel

Mr.Bhoj Kumar Shrestha

Mr. Ramchandra Shrma

Executive Committee ( 2067 – 2069 B.S)

Mr  – Som Bahadur Thapa  President

Mr. Hira Bahadur K.C  First Vice President

Mr.Bhoj Kumar Shrestha Second Vice President

Mr. Narayan Prasad Sapkota  Secretary

Mr. Dambar Raj Adhikari Joint Secretary

Mr  Ramchandra Shrma  Treasurer

Member

Mr Pasang Gyalgan Sherpa

Mr. Dhamendra Kumar Bataju

Mr. Bishow Raj Pokherel

Mr.Dharmaraj Thapa

Mr. Hari Bhujel

Ms. Dikki Karki                

Executive Committee ( 2069 – 2071 B.S)

Mr  – Narayan Prasad Sapkota  President

Mr. Ramchandra Shrma  First Vice President

Mr. Dhamendra Kumar Bataju  Second Vice President

Mr. Dambar Raj Adhikari Secretary

Mr. Binaya Acharya  Joint Secretary

Mr  Hari Bhujel Treasurer

Member

Mr Pasang Gyalgan Sherpa

Mr. Bishow Raj Adhikari

Ms. Dikki Karki

Mr.Sushil Raj Poudel

Mr. Indira Man Chauhan

Mr. Jeevan Raj Sapkota

Executive Committee ( 2071 – 2073 B.S)

Mr  Ramchandra Shrma  President

Mr. Deepak Raj Adhikari First Vice President

Mr. Hari Bhujel Second Vice President

Mr. Binaya Acharya  Secretary

Mr.Yadu  Raj Pokharel  Joint Secretary

Mr  Indira Man Chauhan Treasurer

Member

Mrs.Kisham Kumari Gurung

Mr. Bishow Raj Adhikari

Mr.Krishna Prasad Acharya

Mr. Dharma Raj Panthi

Mr. Suresh Lamsel

Mr. Jeevan Raj Sapkota

Mr. Dayananda Pokharael

Executive Committee ( 2073 – 2075 B.S)

Mr  Deepak Raj Adhikari President

Mr. Hari Bhujel First Vice President

Mr. Bishow Raj Adhikari Second Vice President

Mr. Sushil Raj Poudel Secretary

Mr. Dharma Raj Panthi Joint Secretary

Mr  Diwash lamichhane Treasurer

Member

Mr. Ramchandra Adhikari

Mrs.Kisham Kumari Gurung

Mr. Milan Tiwari

Mr.Bal Bahadur Nepali

Mr. Udaya Subedi

Mr. Bishow Hang Rau

Mr. Shyam Krishna Thapa

Mr. Prakash Bastakoti

Executive Committee ( 2075 – 2077 B.S)

Mr.  Hari Bhujel   President

Mr   Deepak Raj Adhikari Immediate President

Mr. Sushil Raj Poudel First Vice President

Mr. Dharma Raj Panthi Second Vice President

Mr. Jeevan Raj Sapkota Secretary

Mr.  Udaya Subedi Joint Secretary

Mr  Krishna Prasad AcharyaTreasurer

Member

Mr. Prakash Bastakoti

Mr. Bishow Hang Rai

Mr. Radhika Poudel

Mr. Kali Bahadur Nembang

Mr. Bikash Gurung

Mr. Resham Adhikari

Mr. Chandra Badhadur Bhujel

Mr. Anil Thapa

 

    

Web design and development by oceanwebtech