Former Presidents

3. Ram Bahadur Shrestha-1st Vice President

Late: Ram Bahadur Shrestha
(2049-2051)


Mr. Keshab Bahadur Thapa
(2051-2053)


Mr. Dambar Bahadur K.C
(2053-2057)


Mr. Biru Bomjam
(2057-2059)


Mr. Tika Ram Sapkota
(2059-2061)


Mr. Basu Dev Parajuli
(2061-2063)


Mr. Sanjiv Thapa
(2063-2065)


Mr. Basanta Raj Dawadi
(2065-2067)


Mr. Som Bahadur Thapa
(2067-2069)


Mr. Ram Chandra Sharma
(2071-2073)


Mr. Narayan Pd. Sapkota
(2069-2071)


Mr. Deepak Raj Adhikari
(2073-2075)


Web design and development by oceanwebtech